Kościoły w Wicku Morskim

(5)
6,249.7 km od centrum

Usytuowana w centrum miejscowości świątynia, pamiętająca jeszcze przełom XV i XVI wieku. Częściowo wybudowany w stylu późnego gotyku kościół był przynajmniej kilkukrotnie modernizowany. Np. w XIX wieku do konstrukcji dobudowano dzwonnicę typu krosnowego z drewna. Cenne są też kamienna chrzcielnica, rzeźba św. Anny czy obrazy na ołtarzu głównym.

6,249.0 km od centrum

Świątynia parafialna postawiona w połowie XIX stulecia (prawdopodobnie w 1846 r.), utrzymana częściowo w neogotyckim, a częściowo w barokowym stylu. Niektóre elementy wnętrza czy wyposażenia - jak ambona, ołtarz cz chrzcielnica - prezentują znaczną wartość jako dzieła sztuki sakralnej. Tuż obok kościoła stoi wyjątkowy pomnik, ku pamięci poległych w I WŚ.