Kościół pw. Zwiastowania NMP w Łącku

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

W centrum miejscowości Łącko króluje późnogotycki (XV-XVI wiek) kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Przez stulecia wielokrotnie go przebudowywano, choć pewne elementy (np. widoczne fragmenty łuków mających podtrzymywać sklepienie) wskazują, że nie wszystkie plany udawało się zrealizować. Świątynię zbudowano z kamieni polnych i czerwonej cegły.

W świątyni przetrwały przedmioty sprzed wieków. Do cennych reliktów należy zaliczyć rzeźbę św. Anny Samotrzeciej z początków XVI stulecia, równie wiekową kamienną chrzcielnicę, sto lat starszy ołtarz główny z obrazami obrazy „Zwiastowania”, „Ostatniej Wieczerzy” i „Ukrzyżowania”, XVII-wieczne epitafium oraz barokowy krucyfiks z XVIII stulecia.

Na zewnątrz warto zwrócić uwagę na oryginalną, gotycką bramę wjazdową na cmentarz oraz drewnianą dzwonnicę typu krosnowego z XIX w.

Mini przewodnik

Usytuowana w centrum miejscowości świątynia, pamiętająca jeszcze przełom XV i XVI wieku. Częściowo wybudowany w stylu późnego gotyku kościół był przynajmniej kilkukrotnie modernizowany. Np. w XIX wieku do konstrukcji dobudowano dzwonnicę typu krosnowego z drewna. Cenne są też kamienna chrzcielnica, rzeźba św. Anny czy obrazy na ołtarzu głównym.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja