Kościół pw. Zwiastowania NMP w Łącku

W centrum miejscowości Łącko króluje późnogotycki (XV-XVI wiek) kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Przez stulecia wielokrotnie go przebudowywano, choć pewne elementy (np. widoczne fragmenty łuków mających podtrzymywać sklepienie) wskazują, że nie wszystkie plany udawało się zrealizować. Świątynię zbudowano z kamieni polnych i czerwonej cegły.

W świątyni przetrwały przedmioty sprzed wieków. Do cennych reliktów należy zaliczyć rzeźbę św. Anny Samotrzeciej z początków XVI stulecia, równie wiekową kamienną chrzcielnicę, sto lat starszy ołtarz główny z obrazami obrazy „Zwiastowania”, „Ostatniej Wieczerzy” i „Ukrzyżowania”, XVII-wieczne epitafium oraz barokowy krucyfiks z XVIII stulecia.

Na zewnątrz warto zwrócić uwagę na oryginalną, gotycką bramę wjazdową na cmentarz oraz drewnianą dzwonnicę typu krosnowego z XIX w.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Usytuowana w centrum miejscowości świątynia, pamiętająca jeszcze przełom XV i XVI wieku. Częściowo wybudowany w stylu późnego gotyku kościół był przynajmniej kilkukrotnie modernizowany. Np. w XIX wieku do konstrukcji dobudowano dzwonnicę typu krosnowego z drewna. Cenne są też kamienna chrzcielnica, rzeźba św. Anny czy obrazy na ołtarzu głównym.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz