Kościół pw. św. Floriana w Postominie

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Kościół parafialny pw. św. Floriana wybudowany w połowie XIX wieku, w 1846 roku, na miejscu spalonej w pożarze świątyni. Kościół utrzymany jest w stylu neogotyckim/barokowym, bez wyodrębnionego prezbiterium. Wewnątrz pozostało sporo z dawnego wyposażenia – barokowe ambona oraz główny ołtarz, pochodzący z późnego gotyku kielich, sześciokątna chrzcielnica oraz wizerunek Chrystusa na Krzyżu, przy którym wiernie trwają Maryja z Janem.

Wieżę nadbudowano nad nawą główną, niedługo po zakończeniu I WŚ zawieszono w niej nowe dzwony. Przy świątyni postawiono pomnik ku czci poległym w tym najkrwawszym konflikcie. Front pomnika stanowi płaskorzeźba przedstawiająca idącego boso w bój żołnierza. Zwieńczenie pomnika – figurę Madonny – dodano współcześnie.

Mini przewodnik

Świątynia parafialna postawiona w połowie XIX stulecia (prawdopodobnie w 1846 r.),utrzymana częściowo w neogotyckim, a częściowo w barokowym stylu. Niektóre elementy wnętrza czy wyposażenia - jak ambona, ołtarz cz chrzcielnica - prezentują znaczną wartość jako dzieła sztuki sakralnej. Tuż obok kościoła stoi wyjątkowy pomnik, ku pamięci poległych w I WŚ.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja