Wymarła osada rybacka

Wędrując po lasach między Wickiem Morskim a Ustką, mniej więcej 2 kilometry od brzegu morza, można trafić do Zalesina – położonej w środku głuszy dawnej osady rybackiej. Według legendy założyli ją czterej Szwedzi, którzy dryfując na krze trafili w to zapomniane przez Boga miejsce. Zauroczeni pięknem okolicy i zachwyceni możliwościami, które dawała bogata w zasoby przyroda, postanowili się tu osiedlić i pozostać na zawsze. Miało się to dziać na początku XVII wieku.

W 1937 roku w Zalesinie miało stać 16 domostw. Po II WŚ wieś się całkowicie wyludniła, a pozostawione budynki mieszkalne i gospodarcze przejęło Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek-Samarytanek. Zakonnice zaadaptowały wioskę na dom opieki dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. W 1958 r. w osadzie znów nie było ani jednego mieszkańca – wojsko powiększyło obszar poligonu, a Zalesin znalazł się w jego obrębie. Do dzisiaj zachował się jedynie cmentarz. Wśród zieleni da się dostrzec żeliwne krzyże, granitowe i betonowe nagrobki oraz obrysy mogił. Na części grobów wciąż można odczytać, kto w nich spoczywa.

W 2004 roku na środku cmentarza ustawiono kamienny obelisk upamiętniający dawnych mieszkańców Zalesina. Po polsku, niemiecku i szwedzku wyryto na nim „Naszym przodkom”.

Do dziś, na cmentarzu w Zalesinie zachowało się:

  • 5 krzyży żeliwnych,
  • 5 podstaw pod krzyże,
  • 6 nagrobków betonowych,
  • 1 nagrobek z granitu,
  • 5 betonowych obrysów mogił w kształcie trumny,
  • 1 betonowy obrys mogiły.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Zalesin na granicy województw dziś jest całkowicie opuszczony. Od XVII w. osiedlali się tutaj ludzie trudniący się rybołówstwem - pierwsi byli Szwedzi. W latach ‘30 XX w. stało tutaj 16 chat. Większość wsi uległo zniszczeniu, kiedy po II WŚ jakiś czas funkcjonował tutaj poligon wojskowy. O dawnych czasach przypomina ocalały cmentarz i tablica pamiątkowa z 2004 r.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz